Rôzne

Číslo materiálu:13
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPSVR SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 13:16