Prerokovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021

Číslo materiálu:.
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2020, 17:04