Návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:36456/2022
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.09.2022, 11:23