65. rokovanie LRV SR

27.09.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 36456/2022
    Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 25.01.2023, 12:59