Rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR


Č. Rokovanie Dátum Materiály k rokovaniam Záznam Uznesenie Komuniké
1. rokovanie HSR SR 30.05.2012, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
<<1 2 3 4 5