31. rokovanie HSR SR

27.10.2014, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 32916-1192/2014/OM
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 2. Č.m.: 7456-29147/2014/OCKÚ OLAF
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 3. Č.m.: MF/022883/2014-26
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: 18329/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: 584/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 584/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 650/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
aktualizované 28.10.2014, 12:03