3. rokovanie HSR SR

15.08.2016, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 600.650/2016-ORPO
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 900-0054/2016
  Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR
 3. Č.m.: 150/11726/2016/OŠSVS
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 4. Č.m.: 23037/2016-1000-40988
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 5. Č.m.: 44640/2016/100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 6. Č.m.: 38148/2016/120
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 7. Č.m.: 44819/2016/110
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 8. Č.m.: S05211-OL-2016
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 9. Č.m.: S05083-2016-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 10. Č.m.: 480/2016-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 11. Č.m.: 445/2016 - 100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 12. Č.m.: 440/2016-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 13. Č.m.: 04226/2016/B910-SVD/47932-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 14. Č.m.: stiahnutý z rokovania
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 15. Č.m.: 6417/2016-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 16. Č.m.: 7019/2016-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 17. Č.m.: 7084/2016-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 18. Č.m.: 7083/2016-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 19. Č.m.: 7082/2016-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 20. Č.m.: 15232/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 21. Č.m.: 12008/2016 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 22. Č.m.: 12505/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 23. Č.m.: MF/015411/2016-421
  Predkladá: minister financií SR
 24. Č.m.: MF/014012/2016-721
  Predkladá: minister financií SR
 25. Č.m.: MF/013976/2016-726
  Predkladá: minister financií SR
 26. Č.m.: MF/014205/2016-77
  Predkladá: minister financií SR
 27. Č.m.: MF/014085/2016-77
  Predkladá: minister financií SR
 28. Č.m.: MF/014204/2016-731
  Predkladá: minister financií SR
 29. Č.m.: MF/13757/2016-732
  Predkladá: minister financií SR
 30. Č.m.: MF/014200/2016-635
  Predkladá: minister financií SR
 31. Č.m.: MF/015081/2016-652
  Predkladá: minister financií SR
aktualizované 17.08.2016, 09:20