32. rokovanie HSR SR

08.12.2014, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 631.765/2014-OLPR
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 632.648/2014-OĽPR
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 3. Č.m.: LPO - 7269/2014
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
 4. Č.m.: LPO - 7152/2014
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
 5. Č.m.: ústna informácia
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 6. Č.m.: 2014-11662/35921:2-10D0
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 7. Č.m.: 2014-17010/55497:7-10E0
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Č.m.: MK- 2884/2014-230/20454
  Predkladá: minister kultúry SR a minister hospodárstva SR
 9. Č.m.: 06277/2014/B811-SBPMR/72529-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 10. Č.m.: 07824/2014/51
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 11. Č.m.: 07824/2014/51
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 12. Č.m.: 07824/2014/51
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 13. Č.m.: S08979/2014-ŠT
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 14. Č.m.: 19811/2014-M_OMVEZ
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 15. Č.m.: S10078-OL-2014
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 16. Č.m.: 20451/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 10.12.2014, 12:58