1. rokovanie HSR SR

13.04.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 2016
    Predkladá: predseda vlády SR
aktualizované 14.04.2016, 11:11