2. rokovanie HSR SR

27.06.2016, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 13768/2016-M_SHSR SR
  Predkladá: predseda HSR SR
 2. Č.m.: 12889/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 12890/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 12342/2016-M_OSP
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 13700/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 13695/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 13698/2016–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Č.m.: MK-2435/2016-110/7977
  Predkladá: minister kultúry
aktualizované 28.06.2016, 14:40