29. rokovanie HSR SR

22.09.2014, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 550.718/2014-OMEO
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 7527/2014 - min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 3. Č.m.: 16577/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 571/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 2014-4939/24442:3-45AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
aktualizované 22.09.2014, 12:19