38. rokovanie HSR SR

25.05.2015, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 11578/2015/SBPMR/26996-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 2. Č.m.: 10810/2015/B821-SBPMR/26989-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 3. Č.m.: 12094/2015/B811-SBPMR/26990-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 4. Č.m.: 500 – 0008/2015
  Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR
 5. Č.m.: 14182/2015-1000-20435
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  SR a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva SR
 6. Č.m.: MF/007825/2015-632
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR a guvernér Národnej banky Slovenska
 7. Č.m.: MF/10703/2015-732
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 8. Č.m.: MF/10959/2015-732
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 9. Č.m.: MF/10635/2015-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 10. Č.m.: MF/011006/2015-721
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 11. Č.m.: je súčasťou bodu č.10
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 12. Č.m.: MF/11500/2015-77
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 13. Č.m.: 5230/2015-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 14. Č.m.: 5225/2015-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 15. Č.m.: 2015
  Predkladá: prezident RÚZ
 16. Č.m.: 130/76/2015
  Predkladá: Emil Machyna,člen Predstavenstva KOZ SR,
  predseda OZ KOVO, člen HSR SR
 17. Č.m.: 12999/2015/C510-SEKPS/26284-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 18. Č.m.: MK-2109/2015-110/8003
  Predkladá: minister kultúry SR
 19. Č.m.: 12115/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 20. Č.m.: 2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 27.05.2015, 10:34