40. rokovanie HSR SR

24.08.2015, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: KM-OBL-204/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
 2. Č.m.: 2015-15279/41849:30-56AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Č.m.: 2015-14509/31884:1-15C0
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 4. Č.m.: 14078/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: 14079/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 14 769/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 7. Č.m.: 14473/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 8. Č.m.: 15633/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 9. Č.m.: MF/006802/2015-75
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 10. Č.m.: MF/11617/2015-74
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 11. Č.m.: MF/014 520/2015-653
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 12. Č.m.: MF/011527/2015-652
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 13. Č.m.: MF/011186/2015-141
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 14. Č.m.: S05918-OL-2015
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 15. Č.m.: S05535-OL-2015
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 16. Č.m.: S05927-OL- 2015
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 17. Č.m.: S05201-OL-2015
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 18. Č.m.: 06071-OL-2015
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 19. Č.m.: 342/2015-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 20. Č.m.: 390/2015-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 21. Č.m.: 358/2015-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 22. Č.m.: 358/2015-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 23. Č.m.: 6534/2015-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 24. Č.m.: 6491/2015- min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 25. Č.m.: 17416/2015-1000-22525
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 26. Č.m.: 13710/2015/C221-SCDPK/33500-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 27. Č.m.: 43392/2015-110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 28. Č.m.: 43867/2015/120
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 29. Č.m.: 38460/2015/110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 30. Č.m.: 16390/2015/110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 31. Č.m.: 19230/2015/D170-OKSRR/44752-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
aktualizované 26.08.2015, 13:40