Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Číslo materiálu:MK- 2884/2014-230/20454
Rezort:ministerstvo kultúry SR a ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry SR a minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 03.12.2014, 08:35