Návrh celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Číslo materiálu:631.765/2014-OLPR
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 28.11.2014, 14:43