Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:ústna informácia
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
aktualizované 05.12.2014, 07:56