Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v SR

Číslo materiálu:S08979/2014-ŠT
Rezort:ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.11.2014, 14:18