Návrh koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020

Číslo materiálu:06277/2014/B811-SBPMR/72529-M
Rezort:ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2014, 07:37