Návrh zákona Civilný sporový poriadok

Číslo materiálu:07824/2014/51
Rezort:ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.11.2014, 14:15