Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti

Číslo materiálu:2014-17010/55497:7-10E0
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 28.11.2014, 09:58