Návrh Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

Číslo materiálu:20451/2014-M_OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 03.12.2014, 14:56