Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov

Číslo materiálu:LPO - 7152/2014
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 28.11.2014, 14:28