Informácia o priebehu a výsledkoch 103. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 28. mája 2014 do 12. júna 2014

Číslo materiálu:19811/2014-M_OMVEZ
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 28.11.2014, 09:14