24. rokovanie HSR SR

12.05.2014, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: KM/OPVA - 2014/001556
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
 2. Č.m.: 286/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 2014-2155/10646-7:963
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 314/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 2014-6714/18800:1-sekr.
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 6. Č.m.: 9872/2014-M OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 7. Č.m.: 16353/2014-1000-20044
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 8. Č.m.: 5728/2014-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 9. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 10. Č.m.: MF/008248/2014-725
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 11. Č.m.: 09962/2014/D170-OKSRR/23423-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 12. Č.m.: 3493-19945/2014/SOP
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 13. Č.m.: 1192-19420/2014/SCKO
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR, podpredseda vlády a minister financií SR, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
aktualizované 15.05.2014, 14:34