Návrh Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020

Číslo materiálu:9872/2014-M OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.05.2014, 06:52