Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky

Číslo materiálu:16353/2014-1000-20044
Rezort:ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.05.2014, 11:41