Operačný program Výskum a inovácie - návrh

Číslo materiálu:2014-6714/18800:1-sekr.
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.05.2014, 11:28