Trestná zodpovednosť právnických osôb

Číslo materiálu:stiahnutý
Rezort:ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
aktualizované 06.05.2014, 09:05