Operačný program Efektívna verejná správa na roky 2014-2020 - návrh

Číslo materiálu:KM/OPVA - 2014/001556
Rezort:ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.05.2014, 13:37