Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 - návrh

Číslo materiálu:2014-2155/10646-7:963
Rezort:ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.05.2014, 06:45