Návrh Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

Číslo materiálu:314/2014-100
Rezort:ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.05.2014, 06:44