Návrh Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Číslo materiálu:09962/2014/D170-OKSRR/23423-M
Rezort:ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.05.2014, 06:59