Návrh operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 -2020

Číslo materiálu:3493-19945/2014/SOP
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.05.2014, 07:09