Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020

Číslo materiálu:2720/2013-360
Rezort:ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.06.2013, 13:58