16. rokovanie HSR SR

24.06.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: KM-OPVA1-2013/001900
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
 2. Č.m.: MF/14235/2013-74
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: MF/13893/2013-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: MF/015856/2013-722
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: MF/12169/2013-731
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: MF/15548/2013-721
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 7. Č.m.: MF/12229/2013-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 8. Č.m.: MF/14682/2013-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 9. Č.m.: MF/14672/2013-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 10. Č.m.: MF/13833/2013-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 11. Č.m.: MF/014266/2013-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 12. Č.m.: 13510/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 13. Č.m.: 13512/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 14. Č.m.: 12942/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce,sociálnych vecí a rodiny SR
 15. Č.m.: 13039/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 16. Č.m.: 6076/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 17. Č.m.: 5677/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 18. Č.m.: 2013-6058/22749:22-925
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 19. Č.m.: 2013-7068/18291:1-11
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 20. Č.m.: S01360/2-ŠT-2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 21. Č.m.: 509/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 22. Č.m.: 271/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 23. Č.m.: 2720/2013-360
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 24. Č.m.: 31160/2013-110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 25. Č.m.: 819/2013-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 26. Č.m.: MF/7239/2013-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 27. Č.m.: MF/7230/2013-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
aktualizované 26.06.2013, 12:58