27. rokovanie HSR SR

03.04.2023, 13:00
Nová budova Úradu vlády SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 16686/2023-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: MF/008245/2023-264
  Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
 3. Č.m.: 012802/2023/OL-7
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
  regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 4. Č.m.: 014832/2023/OL-2
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
  regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 5. Č.m.: 009264/2023/OL-4
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
  regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 6. Č.m.: KM-OPVA/2023/002191
  Predkladá: minister vnútra
 7. Č.m.: S12247-2023-OL
  Predkladá: predseda vlády poverený riadením ministerstva zdravotníctva
 8. Č.m.: S20644-2022-OL
  Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
 9. Č.m.: S0984-2022-OL
  Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
 10. Č.m.: .
  Predkladá: stiahnutý predkladateľom
 11. Č.m.: 6487/2023-1.15
  Predkladá: minister životného prostredia
 12. Č.m.: 4969/2023-1.15
  Predkladá: minister životného prostredia
 13. Č.m.: 2188/2023/LPO
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 14. Č.m.: SŠHR-2023/0325-PRED-1
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv
 15. Č.m.: 10201-1445/2023
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
 16. Č.m.: UNMS/03152/2022-703-016089/2022
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 17. Č.m.: CRD-530/2023
  Predkladá: M. Svrček, J. Karahuta, J. Lukáč
 18. Č.m.: CRD-2735/2022
  Predkladá: P. Linhart
 19. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 05.06.2023, 12:39