Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:S20644-2022-OL
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.03.2023, 15:32