Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu: 009264/2023/OL-4
Rezort:MIRRI SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podnet:Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 340 zo 16. júna 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 12:06