Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:10201-1445/2023
Rezort:Štatistický úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Štatistického úradu SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace január až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 14:36