Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:012802/2023/OL-7
Rezort:MIRRI SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 11:40