Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2022

Číslo materiálu:16686/2023-M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 10:50