Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:UNMS/03152/2022-703-016089/2022
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 14:40