Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách

Číslo materiálu:SŠHR-2023/0325-PRED-1
Rezort:Správa štátnych hmotných rezerv SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Správy štátnych hmotných rezerv
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 14:25