Návrh legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe

Číslo materiálu: 014832/2023/OL-2
Rezort:MIRRI SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podnet:úloha B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 15 z 12. januára 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 11:42