Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve
v Slovenskej republike za rok 2014

Číslo materiálu:358/2015-100
Rezort:ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2015, 10:50