Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky

Číslo materiálu:17416/2015-1000-22525
Rezort:ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2015, 11:09