Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:S05201-OL-2015
Rezort:ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2015, 10:13