Návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:2015-15279/41849:30-56AA
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.08.2015, 10:59