Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu

Číslo materiálu:14473/2015-M_OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2015, 10:40