Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:6534/2015-min.
Rezort:ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.08.2015, 06:31